Thiết bị nhiệt, năng lượng, khoa học

Hệ máy sắc ký khí Đầu dò FID

Model: Nexis GC-2030

Liên hệ

Hệ thống định danh vi khuẩn (MALDI TOF)

Model: iDplus-Confidence

Liên hệ

Thiết bị sắc ký lỏng khối phổ

Model: LC MS 6545 TOF

Liên hệ

Thiết bị sắc ký khí

Model: Agilent 7890B GC

Liên hệ

Tủ an toàn sinh học cấp 2

Model: JSCB-900, 1200, 1500, 1800 SB

Liên hệ

Tủ cấy vi sinh JS Research

Model: JSCB-1200SL

Liên hệ

Tủ ấm vi sinh JS Research

Model: JSBI-150CP

Liên hệ

Tủ ấm vi sinh JS Research

Model: JSBI-250DC

Liên hệ

Tủ ấm vi sinh JS Research

Model: JSBI 050C

Liên hệ

Nồi hấp tiệt trùng ALP

Model: KT series

Liên hệ

Nồi hấp tiệt trùng

Model: CL series

Liên hệ

Máy lắc ống thí nghiệm

Model: MULTI REAX

Liên hệ

Máy lắc mẫu ngang

Model: PROMAX

Liên hệ

Bơm nhu động

Model: Hei-FLOW

Liên hệ
Gọi cho chúng tôi
0961 69 33 81
Zalo
0961 69 33 81
Facebook
Twitter
Youtube