Dụng cụ, hóa chất làm sạch

Chổi chà chính

Model: SPPV02239

Liên hệ

Chổi chà nỉ

Model: SPPV02235

Liên hệ

Tấm gắn pad

Model: SPPV02247

Liên hệ

Chổi chà chính

Model: SPPV02231

Liên hệ

Tấm gắn pad

Model: SPPV02248

Liên hệ

Túi lọc giấy

Model: KTRI05204

Liên hệ

Bàn hút sofa

Model: MPVR06276

Liên hệ

Hút khe

Model: MPVR06277

Liên hệ

Bàn hút

Model: SPPV01942

Liên hệ

Tay cầm

Model: MPVR10102

Liên hệ

Ống nối mở rộng

Model: PVR10117

Liên hệ

Dây phi 36

Model: TBFX00715

Liên hệ

Nắp

Model: RCVR01110

Liên hệ

Túi lọc

Model: FTDP40016

Liên hệ

Vòng lọc hepa

Model: FTDP00592

Liên hệ

Cốc lọc hepa

Model: FTDP00596

Liên hệ

Bàn hút thảm

Model: SPPV72123

Liên hệ

Bộ dây cấp và hút nước

Model: TBFX01198

Liên hệ

Bàn vệ sinh sàn bẩn

Model: SPPV28430

Liên hệ

Đầu hút sofa

Model: SPPV40311

Liên hệ

Bàn hút thảm

Model: SPPV85446

Liên hệ

Bộ phụ kiện gắn dây

Model: MPVR85445

Liên hệ
Gọi cho chúng tôi
0961693381
Zalo
0961693381
Facebook
Twitter
Youtube