Dầu nhờn bôi trơn

Dầu máy nén khí piston gốc khoáng

Model: Compressor Oil EP VDL 100

Liên hệ

Dầu máy nén khí trục vít gốc tổng hợp

Model: Cetus HiPerSYN Oils 68

Liên hệ

Dầu máy nén khí trục vít gốc tổng hợp

Model: Cetus HiPerSYN Oils 46

Liên hệ

Dầu máy nén khí trục vít gốc tổng hợp

Model: Cetus HiPerSYN Oils 32

Liên hệ

Dầu tuần hoàn công nghiệp

Model: Canopus 68

Liên hệ

Dầu tuần hoàn công nghiệp

Model: Canopus 46

Liên hệ

Dầu tuần hoàn công nghiệp

Model: Canopus 32

Liên hệ

Dầu truyền nhiệt gốc khoáng

Model: Texatherm 68

Liên hệ

Dầu truyền nhiệt gốc khoáng

Model: Texatherm 46

Liên hệ

Dầu truyền nhiệt gốc khoáng

Model: Texatherm 32

Liên hệ

Dầu chống gỉ dài hạn

Model: Rust proof Oil

Liên hệ

Dầu cắt gọt pha nước

Model: Aquatex 3380

Liên hệ

Dầu cắt gọt pha nước

Model: Aquatex 3180

Liên hệ

Dầu tua-bin nhiệt điện

Model: GST 68

Liên hệ

Dầu tua-bin nhiệt điện

Model: GST 46

Liên hệ

Dầu tua-bin nhiệt điện

Model: GST 32

Liên hệ

Dầu tua-bin thủy điện

Model: Regal R&O 68

Liên hệ

Dầu tua-bin thủy điện

Model: Regal R&O 46

Liên hệ

Dầu tua-bin thủy điện

Model: Regal R&O 32

Liên hệ

Dầu bánh răng tổng hợp

Model: Meropa Sythentic EP 460

Liên hệ

Dầu bánh răng tổng hợp

Model: Meropa Sythentic EP 320

Liên hệ

Dầu bánh răng tổng hợp

Model: Meropa Sythentic EP 220

Liên hệ

Dầu bánh răng hở

Model: Meropa 1000

Liên hệ

Dầu bánh răng công nghiệp chịu cực áp

Model: Meropa 100, 150, 220, 320, 460, 680

Liên hệ
Gọi cho chúng tôi
0961693381
Zalo
0961693381
Facebook
Twitter
Youtube