Dưỡng gá dao tiện
Dưỡng gá dao tiện
Dưỡng gá dao tiện
Dưỡng gá dao tiện
Dưỡng gá dao tiện
Dưỡng gá dao tiện
Dưỡng gá dao tiện
Dưỡng gá dao tiện

Dưỡng gá dao tiện

Model: 472004, 472005, 472007, 472006, CG-100S, DP-118, DPG-118, CMG-10
Mỗi bộ bao gồm:    
Dưỡng gá dao ren tam giác  472004 Vogel/Đức
Dưỡng gá dao ren vuông  472005 Vogel/Đức
Dưỡng gá dao ren hệ Anh  472007 Vogel/Đức
Dưỡng gá dao ren thang  472006 Vogel/Đức
Dưỡng định hình  CG-100S Niigata
Seiki (SK)/ Nhật Bản
Dưỡng đo mũi khoan DP-118 Niigata
Seiki (SK)/ Nhật Bản
Dưỡng kiểm tra góc mũi khoan DPG-118 Niigata
Seiki (SK)/ Nhật Bản
Thước đo góc vát cạnh CMG-10 Niigata
Seiki (SK)/ Nhật Bản
Price: Liên hệ

Dưỡng gá dao tiện

Mỗi bộ bao gồm:    
Dưỡng gá dao ren tam giác  472004 Vogel/Đức
Dưỡng gá dao ren vuông  472005 Vogel/Đức
Dưỡng gá dao ren hệ Anh  472007 Vogel/Đức
Dưỡng gá dao ren thang  472006 Vogel/Đức
Dưỡng định hình  CG-100S Niigata
Seiki (SK)/ Nhật Bản
Dưỡng đo mũi khoan DP-118 Niigata
Seiki (SK)/ Nhật Bản
Dưỡng kiểm tra góc mũi khoan DPG-118 Niigata
Seiki (SK)/ Nhật Bản
Thước đo góc vát cạnh CMG-10 Niigata
Seiki (SK)/ Nhật Bản
Mỗi bộ bao gồm:    
Dưỡng gá dao ren tam giác  472004 Vogel/Đức
Dưỡng gá dao ren vuông  472005 Vogel/Đức
Dưỡng gá dao ren hệ Anh  472007 Vogel/Đức
Dưỡng gá dao ren thang  472006 Vogel/Đức
Dưỡng định hình  CG-100S Niigata
Seiki (SK)/ Nhật Bản
Dưỡng đo mũi khoan DP-118 Niigata
Seiki (SK)/ Nhật Bản
Dưỡng kiểm tra góc mũi khoan DPG-118 Niigata
Seiki (SK)/ Nhật Bản
Thước đo góc vát cạnh CMG-10 Niigata
Seiki (SK)/ Nhật Bản

Bình luận

Gọi cho chúng tôi
0961693381
Zalo
0961693381
Facebook
Twitter
Youtube