Bộ dụng cụ sửa chữa điện cầm tay
Bộ dụng cụ sửa chữa điện cầm tay
Bộ dụng cụ sửa chữa điện cầm tay
Bộ dụng cụ sửa chữa điện cầm tay
Bộ dụng cụ sửa chữa điện cầm tay

Bộ dụng cụ sửa chữa điện cầm tay

Model: 1080D, 1150BM, 1995MQ/G1, 1602A, 1148B, 1010BM, 1812 150, 1292, 1290
Kìm cắt dây 1080D(Cod:010800045)
Kìm bằng 1150BM (Cod: 011500148)
Găng tay cách điện 1995MQ/G1(Cod:019950010)
Kìm bấm đầu cốt 1602A(Cod:016020005)
Kìm tuốt dây 1148B(Cod:011480200)
Kìm uốn 1010BM(Cod:010100036)
Mỏ hàn thiếc 1812 150(Cod: 018120015) 
Tuốc nhơ vít 4 cạnh 1292(Code: 012920024)
Tuốc nơ vít 2 cạnh 1290(Code:012900057)
Price: Liên hệ

Bộ dụng cụ sửa chữa điện cầm tay

Kìm cắt dây 1080D(Cod:010800045)
Kìm bằng 1150BM (Cod: 011500148)
Găng tay cách điện 1995MQ/G1(Cod:019950010)
Kìm bấm đầu cốt 1602A(Cod:016020005)
Kìm tuốt dây 1148B(Cod:011480200)
Kìm uốn 1010BM(Cod:010100036)
Mỏ hàn thiếc 1812 150(Cod: 018120015) 
Tuốc nhơ vít 4 cạnh 1292(Code: 012920024)
Tuốc nơ vít 2 cạnh 1290(Code:012900057)

Bình luận

Gọi cho chúng tôi
0961693381
Zalo
0961693381
Facebook
Twitter
Youtube