Danh mục sản phẩm

Thương hiệu

Xuất xứ

Vật tư tiêu hao

Giấy nhám vàng tròn phi 150 - P80 - 8+6+1 lỗ

Model: K.TY-5002012SY-P80-15V

Liên hệ

Giấy nhám vàng tròn phi 150 - P180 - 8+6+1 lỗ

Model: K.TY-5002012SY-P180-15V

Liên hệ

Giấy nhám vàng tròn phi 150 - P240 - 8+6+1 lỗ

Model: K.TY-5002012SY-P240-15V

Liên hệ

Giấy nhám vàng tròn phi 150 - P320 - 8+6+1 lỗ

Model: K.TY-5002012SY-P320-15V

Liên hệ

Giấy nhám vàng tròn phi 150 - P400 - 8+6+1 lỗ

Model: K.TY-5002012SY-P400-15V

Liên hệ

Giấy nhám vàng tròn phi 150 - P500 - 8+6+1 lỗ

Model: K.TY-5002012SY-P500-15V

Liên hệ

Giấy nhám vàng tròn phi 150 - P600 - 8+6+1 lỗ

Model: K.TY-5002012SY-P600-15V

Liên hệ

Giấy nhám lưới tròn phi 150 - P80

Model: K.TY-5002012SY-P80

Liên hệ

Giấy nhám lưới tròn phi 150 - P120

Model: K.TY-5002012SY-P120

Liên hệ

Giấy nhám lưới tròn phi 150 - P180

Model: K.TY-5002012SY-P180

Liên hệ

Giấy nhám lưới tròn phi 150 - P240

Model: K.TY-5002012SY-P240

Liên hệ

Giấy nhám lưới tròn phi 150 - P320

Model: K.TY-5002012SY-P320

Liên hệ

Giấy nhám lưới tròn phi 150 - P400

Model: K.TY-5002012SY-P400

Liên hệ

Giấy nhám lưới thanh 70x198mm - P80

Model: K.TY-70X198-P80

Liên hệ

Giấy nhám lưới thanh 70x198mm - P120

Model: K.TY-70X198-P120

Liên hệ
Gọi cho chúng tôi
0961 69 33 81
Zalo
0961 69 33 81
Facebook
Twitter
Youtube