Danh mục sản phẩm

Thương hiệu

Xuất xứ

Lọc điều hòa Kia

Lọc gió điều hòa Kia Ceraton 1.6L

Model: 803F-CAB101 (Ceraton)

Liên hệ

Lọc gió điều hòa Kia Ceraton 1.6L

Model: 805F-C2336 (Ceraton)

Liên hệ

Lọc gió điều hòa Kia Forte 1.6L

Model: 803F-CAB101 (Forte)

Liên hệ

Lọc gió điều hòa Kia Forte 1.6L

Model: 805F-C2336 (Forte)

Liên hệ

Lọc gió điều hòa Rondo/ carens 1.7 Diesel , 2.0L gas

Model: 803F-CAB100 (Rondo/ carens)

Liên hệ

Lọc gió điều hòa Rondo/ carens 1.7 Diesel , 2.0L gas

Model: 805F-C2H000 (Rondo/ Carens )

Liên hệ

Lọc gió điều hòa Kia Canival, Sedona 2.2L Diesel, 3.3L gas

Model: 803F-CAB103 (Canival, sedona)

Liên hệ

Lọc gió điều hòa Kia Morning

Model: 805F-C1910 (Kia Moring)

Liên hệ

Lọc gió điều hòa Kia Rio 1.4l

Model: 803F-CAB101 (Rio)

Liên hệ

Lọc gió điều hòa Kia Rio 1.4l

Model: 805F-C2336 (Rio)

Liên hệ

Lọc gió điều hòa Kia Sportage

Model: 803F-CAB106 (Sportage)

Liên hệ

Lọc gió điều hòa Sportage 2.0L diesel, 2.0l gas

Model: 805F-C2336 (Sportage)

Liên hệ
Gọi cho chúng tôi
0961 69 33 81
Zalo
0961 69 33 81
Facebook
Twitter
Youtube