• Ông Đỗ Đăng Hiếu Trưởng phòng - Phòng dự án
 • Ông Nguyễn Quý Lâm Giám đốc - Phòng kinh doanh thiết bị và vật liệu công nghiệp
 • Ông Nguyễn Đức Tuân Giám đốc - Phòng Thiết bị ô tô 1
 • Ông Trần Ngọc Duy Giám đốc - Phòng Thiết bị ô tô 2
 • Ông Nguyễn Đức Khiển Giám đốc - Phòng Thiết bị ô tô 3
 • Bà Trần Thị Thu Hương Giám đốc - Phòng kinh doanh vật tư thiết bị bôi trơn
 • Bà Trần Thị Huyền Giám đốc - Phòng Nhân sự hành chính
 • Ông Nguyễn Đình Nguyên Giám đốc - Chi nhánh Miền Trung
 • Ông Nguyễn Quốc Đại Giám đốc - Phòng kinh doanh thương mại
 • Ông Cao Đình Hoè Trưởng phòng - Phòng Chăm sóc khách hàng
 • Ông Đỗ Văn Quảng Giám đốc - Phòng Kỹ thuật công nghệ
 • Ông Nguyễn Xuân Hòa Trưởng phòng - Phòng QTTT
 • Bà Trần Thị Hương Chủ tịch Công đoàn - Phòng Kiểm soát
 • Ông Nguyễn Trung Phong Chủ tịch HĐQT - Chairman
 • Ông Nguyễn Văn Bằng Giám đốc - Công ty TNHH Thiết bị Tân Phát Sài Gòn
 • Bà Bùi Thị Thơm Trưởng phòng - Phòng Logistic
 • Bà Nguyễn Thị Ngọc Hà Kế toán trưởng - Phòng Kế toán tài vụ
 • Ông Nguyễn Văn Chinh Phó tổng giám đốc - Ban Giám đốc
 • Bà Bùi Thị Phương Phó tổng giám đốc - Ban Giám đốc
 • Ông Nguyễn Minh Tân Tổng giám đốc - Ban Giám đốc
 • Bà Nguyễn Thị Mỹ Dung Phó tổng giám đốc - Ban Giám đốc
 • Bà Ngô Thị Hằng Trưởng phòng - Phòng Phát triển kinh doanh
 • Hà Nội


 • Phòng Thiết bị ô tô 1

 • Phòng Thiết bị ô tô 2

 • Phòng Thiết bị ô tô 3

 • Phòng Phát triển kinh doanh

 • Phòng kinh doanh vật tư thiết bị bôi trơn

 • Phòng kinh doanh thương mại

 • Phòng kinh doanh thiết bị và vật liệu công nghiệp

 • Phòng dự án

 • TP.Hồ Chí Minh


 • Phòng thiết bị ô tô 5

 • Phòng thiết bị ô tô 7

 • Phòng thiết bị ô tô 9

 • Phòng KD phụ tùng và vật tư tiêu hao

 • Hải Phòng


 • Chi nhánh Hải Phòng

 • Miền Trung


 • Chi nhánh Miền Trung

 • sdasd


  <script>javascript:alert('Executed!');</script>


  javascript:alert('Executed!');


  Thống kê

  Đăng nhập khách hàng

 • Email

 • Mật khẩu

 • Nhớ mật khẩu
 • Hoặc
 • Đăng ký khách hàng

 • Họ

 • Tên

 • Email

 • Mật khẩu

 • Nhập lại mật khẩu

 • Tôi đồng ý với các điều khoản của website
 • Đặt lại mật khẩu

 • Nhập email của bạn

 • Xác nhận đổi mật khẩu

  Chúng tôi đã gửi 1 email vào thư của bạn, vui lòng kiểm tra hòm thư và xác nhận đổi mật khẩu.