Email: tanphat@tanphat.com
Điện thoạit: 024 3391 616
CSKH: 098 202 0707


Slide 3 Slide 2 Slide 1
Danh mục sản phẩm

Sơ đồ tổ chức

                 
                         Ông Nguyễn Trung Phong- Chủ tịch HĐQT                      Ông Nguyễn Minh Tân- Tổng Giám đốc 
                  


Tân Phát là đơn vị đi đầu trong lĩnh vực cung cấp thiết bị ô tô cho nhà máy sản xuất lắp ráp ô tô xe máy và sửa chữa ô tô trên toàn quốc, thiết bị dạy nghề.

-

Vui lòng nhập thông tin bên dưới.
Để được trợ giúp trực tuyến